Suomi 100 vuotta – 100 päivän haaste
 

Rekisteriseloste

Suomen Monetan asiakas- ja yhteystietorekisteri

Rekisterin pitäjä

Oy Nordic Moneta Ab/Suomen Moneta

PL 770

00101 Helsinki

Y-tunnus 1611712-3

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Janne Häkkinen, puh. 010 80 80 40

Rekisterin nimi

Suomen Monetan asiakas- ja yhteystietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Suomen Moneta vastaa rekisterinpitäjänä rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään markkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä muihin vastaaviin verkkokaupan ja siihen liitettyjen palveluiden ja asiakkuuksien kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröidyt ovat joko asiakassuhteessa Suomen Monetaan tai ilmoittaneet oma-aloitteisesti yhteystietonsa esimerkiksi tilatessaan maksuttoman asiakaslehden.

Rekisterin sisältämät tiedot

Tietojen kerääminen

Kaikki kerätyt yhteys- ja muut profiilitiedot saadaan asiakkaalta itseltään eri kampanjoiden kautta, jolloin asiakassuhde syntyy. Internet-sivujen käyttöä koskevat tiedot saadaan sivuja teknisesti ylläpitävien ja muiden eri ohjelmien kautta. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisterin kautta. Tilauksen saavuttua pidätämme oikeuden tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmästä. Suomen Monetan asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttö ja luovutus markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Suomen Monetalle, esim. sähköpostilla webmaster@suomenmoneta.fi.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto

Kaikki manuaalisesti käsiteltävät, henkilötietoja sisältävät dokumentit suojataan asianmukaisesti, kun ne on käsitelty.

Tietokannassa olevat tiedot

Tietokannassa olevat tiedot on suojattu asianmukaisesti tietokantajärjestelmän ja tietokoneen käyttöjärjestelmän suojausohjelmistolla. Varmuuskopiot on suojattu vastaavalla tavalla. Kaikki laitteet sijaitsevat lukitussa tilassa. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko kirjallisesti, allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sopimalla tapaaminen toimistollamme Helsingissä. Sovi tapaaminen asiakaspalvelumme kautta, tapaamisessa on pystyttävä todentamaan hekilöllisyys.

Suomen Moneta
www.suomenmoneta.fi

Asiakaspalvelu 24 h/vrk

puh. 010 80 80 40 *)

Henkilökohtainen palvelu ark. klo 8-18

*) Puhelun hinta lankaverkosta on 0,0835 €/puhelu + 0,0655 €/min ja mobiiliverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1805 €/min.

info@suomenmoneta.fi